Kotiympäristöstä liikkumisympäristö!

Tutustu!

Pohja aktiiviselle elämäntavalle!

Tutustu!

LiikaHa kotona DVD

Liikaha Kotona -DVD:n tavoitteena on lisätä lasten aktiivisuutta ja tukea heidän motoristen perustaitojen kehittymistä.

Liikaha Kotona DVD:n tehtävät on jaettu kolmeen eri kehityskauteen:

  • 1-2 vuotiaille
  • 3-4 vuotiaille
  • 5-6 vuotiaille


Joissa kaikissa tehtäviä kolmesta eri osa-alueesta:

  • Tasapainotaidot
  • Liikkumistaidot
  • Välineen käsittelytaidot

Tehtäviä voi halutessaan yhdistellä tai muokata oman mielenkiinnon mukaisesti.
Läsnäolo, ilo ja hauskuus tarttuvat - Tehkää tehtäviä yhdessä!
Jokainen meistä voi olla lapsen liikuttaja.

Lue lisää www.liikuntamaisteri.fi/dvd